Aanbod

Wat ik in ons contact belangrijk vind is dat wij open en transparant zijn en dat wij samen jouw route bepalen. Jij hebt namelijk de regie. Veiligheid staat bij mij bovenaan. Vanuit counselling help ik je om jouw zelfoplossend vermogen aan te spreken. Want dat is de kern van JOUW GEDRAGSVERANDERING. Ik luister goed naar de problemen of ervaringen van jou, om aan de hand daarvan na te gaan waar de kern ligt en hoe het mogelijk is om daar het hoofd aan te bieden. Ik zal hier en daar aanwijzingen geven. Mijn doel is om er vooral voor te zorgen dat jij een oplossing vindt die dicht bij jouw eigen identiteit staat. Ik kan mee naar binnen kijken, om op die manier zowel de gevoelens, gedachten als het gedrag te verkennen. En op basis daarvan voor een nieuwe balans te zorgen. ben altijd respectvol en houd van een vleugje humor en ik zal alles bekijken vanuit onderlinge samenhang. Alles wat zich aandient geeft richting aan het coachproces en door persoonlijke gesprekken, praktische oefeningen en (thuis)opdrachten wordt gewerkt aan jouw coachvraag. Iedereen is uniek, daarom zijn mijn coachtrajecten altijd MAATWERK. Ik kan maatwerk leveren doordat ik mij na mijn studie verder ben gaan specialiseren in:

EMDR

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR Letterlijk vertaald betekent dit: “Door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken”. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Wanneer EMDR? In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden. Ook dan kan met behulp van EMDR-therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt. Het doel van EMDR is oude herinneringen en ervaringen aan gebeurtenissen te verwerken met als doel daarmee de klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. EMDR wordt onder andere toegepast bij: Burn-out – Angsten – Weinig zelfvertrouwen – Sociale angst – Pestverleden/heden

Systemisch werken (familieopstellingen)

Systemisch werken begint met het idee dat systemen complex en onderling verbonden zijn. Veranderingen in één deel van het systeem hebben invloed op andere delen. Ik kijk naar de dynamieken en relaties binnen een systeem, zoals een familie, een team of een organisatie. Het helpt je bij het identificeren van terugkerende patronen, verstoringen en onopgeloste problemen binnen een systeem. Deze patronen kunnen van invloed zijn op je gedrag, de besluitvorming en de relaties in het systeem. In plaats van enkel de symptomen aan te pakken, richt ik mij met systemisch werken op het begrijpen en aanpakken van de diepere oorzaken van problemen, vaak geworteld in onverwerkte trauma’s, onopgeloste conflicten en onzichtbare loyaliteiten.

“Als je de stenen op je weg niet opruimt, struikelen je kinderen erover” (Surinaams gezegde)

"Jouw overtuigingen bepalen hoe je de wereld om je heen ziet."

Bokscoaching

Bokscoaching is een methode om op een ervaringsgerichte manier (door te boksen) de mentale problematiek (uitdagingen) aan te pakken. Mijn cliënten hebben ook mogen ervaren dat de fysieke werkvormen de persoonlijke groei en ontwikkeling versnellen.

Met mijn brede (vecht) sport achtergrond zet ik graag deze methode in. Je lichaam verteld je meer dan je denkt. Daarnaast leert mijn ervaring mij dat niet iedereen zich comfortabel voelt bij zogenaamde zit- en coachsessies.

Door boksen te gebruiken als een metafoor, kun je inzichten verkrijgen die je helpen om beter in je vel te zitten, los te komen van ‘oude’ patronen en meer regie te nemen op jouw eigen leven. Ik leer jou om je meer  bewust te worden van je eigen grenzen. Je kunt samen met mij in een veilige setting oefenen met het aangeven en bewaken van deze grenzen. Ik help je letterlijk om steviger in je schoenen te staan. Daarmee vergroot jij je weerbaarheid en zelfvertrouwen.

Leefstijlcoaching

Gezonde leefstijl gaat om een gezond lijf en een gezonde geest. Uit ervaring weet ik dat dit niet vanzelf komt en dat je er bewust mee bezig moet zijn. Goede voeding, bewegen, ontspanning, sociaal-emotionele aspecten en mentale kracht zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Ik geef jou kennis en inzichten over deze thema’s waarmee je praktisch aan de gang kunt, zodat je weer in je energie komt en de balans weer terugvindt. Ik leer je bijvoorbeeld wat lekkere gezonde voeding is, hoe je op een gezonde duurzame manier kan afvallen, beter kan ontspannen, goed kan slapen en plezier kan hebben in bewegen. 

Als je weet wat bij jou past helpt het jou om je gelukkig, gezond en fit te voelen.